Bạn có biết chúng ta kiểm tra smartphone đến 10.000 lần chỉ trong 1 năm?

Ngày nay, khi đi bất cứ nơi đâu bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh mọi người cắm cúi vào chiếc smartphone của mình. Không phải vì họ đang bận rộn đọc tin tức hay xử lý công việc mà đơn giản đó chỉ là thói quen, một thói quen dường như không thể bỏ..